Foliotisak


Sličan postupak suvom žigu. Zagrejani kliše pod pritiskom prenosi foliju na podlogu za štampu. Folije mogu biti zlatne, srebrne, sa hologramskim pigmentima i dobro prijanjaju na papire, kartone, plastike i materijale od skaja. Postupak izrade je sledeći. Klise se montira na grejnu ploču i nakon zagrevanja vrši pritisak na foliju. Odredjeni period je potrebno zadržati pritisak na podlozi kako bi se folija što bolje vezala za materijal.


Kancelarijski mat.

Po popularnim cenama možete naći veliki izbor kvalitetne biroopreme - olovaka, tehničkih pomagala, flomastera, sveski, rokovnika i kalendara, kancelarijskog papira u svim potrebnim formatima.

Obrazac za ponudu

Skinite i popunite upit, a zatim nam prosledite na mail. U najkraćem mogućem roku ćete dobiti cenu.

Najnoviji projekti

Izrada pakovanja za Nero espresso Objavljeno 03 Feb 2015
Katalog Alta Moda Objavljeno 03 Feb 2015

Kontakt

Print Promet
36000 Kraljevo, Đure Dukića 163
telefon/fax: +381 (0)36 379 060
e.mail:office@print-promet.rs

Id obrazac